Yhdistys Tutkimus Arkisto Kirjat Linkit Sivukartta
Artikkelit

UUTISET


Copyright ©
1999-2020
UFO-Finland ry

Arkisto > Artikkelit

Maija Lång:
Ufotodisteita esiteltiin USA:ssa - vaiettiin mediassa?

Maailmalla on pieni, mutta kasvava joukko ufosalaliittoteoreetikkoja, eli ihmisiä, jotka uskovat ufoilmiön todellisuuteen ja sitä salaavien valtaapitävien yhteiseen agendaan - salaliittoon. Ufosalaliittoteoreetikot uskovat, että valtiot tai pikemminkin taloudellista ja poliittista valtaa käyttävä, upporikkaista yksilöistä tai suvuista koostuva, "varjohallinto" ei paljasta julkisuuteen ufoilmiöstä tietämiänsä asioita ja varjelee salaisuutta kyseenalaisin ja jopa rikollisin keinoin. Saman salaliittoteorian mukaan usein uskotaan, että talouden ja poliittisen vallan kahvassa olevilla tahoilla on hyppysissään myös maailman suurimpien uutistoimistojen tai mediatalojen enemmistö, jolloin epämiellyttävistä uutisista voidaan antaa vaikenemiskäsky tai tehdä niistä jos nyt ei naurunalaisia, niin ainakin viihteellisiä, jolloin uskottavuus kärsii.

ROSWELL - salailun alku

Suunnitellun ufosalailun uskotaan alkaneen vuonna 1947 Roswellissa New Mexicossa tapahtuneen ja sittemmin maailman kuuluisimmaksi nousseen lentävän lautasen maahansyöksyn ja sen uutisoinnin yhteydessä. Tällöin USA:n ilmavoivat kertoivat nimittäin mediassa ampuneensa alas lentävän lautasen, mutta jo seuraavana päivänä riensi kiistämään tämän tapahtuneen ja alas ammutun vain säähavaintopallon. Lehtileikkeitäkin alkuperäisestä uutisesta löytyy edelleen vaikkapa Internet-haulla. Tämä nopeasti laajalle levinnyt kyseenalainen uutisointi ja erityisesti seuraavina päivinä tapahtuneen nopea kiistäminen loikin pohjan tuleville ufosalaliittouskomuksille.

Täytyy muistaa, että 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla lentävien lautasten havaintoja tehtiin USA:ssa merkittävän paljon ja niistä myös keskusteltiin avoimemmin ja julkisemmin. Vain muutamia kuukausia Roswellin tapausta aiemmin lentävän lautasen nimitys sai alkunsa paljon julkisuutta saaneen havainnon tehneen lentäjä Kenneth Arnoldin kuvailusta.

Roswellin tapauksen jälkeen väitetysti perustettiin huippusalainen ryhmä nimeltänsä MJ-12 (joskus myös Majestic tai Majic 12), jonka tehtävänä oli koordinoida ufosalailua ja ottaa selvää mitä lentävien lautasten takana piilee. Sittemmin MJ-12:n väitetään luovuttaneen ufoteknologiaa joillekin yhdysvaltalaisille puolustushallintoa lähellä toimiville yrityksille ja siten vaikuttaneen teknologian ja mm. ilmailun kehitykseen. MJ-12 -ryhmän toiminnasta internetiin skannattuna löytyy koko joukko vuoroin aidoksi todistettuja ja vuoroin kiistettyjä Yhdysvaltain armeijan dokumentteja
Majesticdocuments

Vahvistamattomien viitteiden mukaan jossain vaiheessa MJ-12 ei olisi kuitenkaan enää toiminut niinkään minkään demokraattisesti valitun valvovan elimen alla, vaan olisi laajentunut omaksi salailua harjoittavaksi varjohallitukseksi ja muodostanut tiiviit kontaktit varakkaisiin puolustushallinnon, median ja talouden mahtimiehiin.. Tästä varjohallituksesta on puhunut ja tunnustanut osallisuutensa mm. Lockheedin salaisen tuotekehitysyksikön johtaja Ben Rich kuolinvuoteellaan. Ben Rich

Median roolista ilmiön uutisoinnissa

Vaikka salaliittoteoreetikoille se ei yllätyksenä varmasti ole tullut, niin me nk. vakavasti ufoilmiötä tutkivat tahotkin olemme ihmeissämme kansainvälisen median vaikenemisesta useammankin ufoilmiöstä kertovan tapauksen kohdalla. Yksi näistä on eittämättä USA:ssa toukokuun alussa 2013 järjestetty monipäiväinen kuuleminen - Citizen Hearing on Disclosure (citizenhearing.org), jossa esiteltiin erittäin kattava kooste ufotodisteista ja todistajanlausunnoista mm. poliitikoilta, lentäjiä, astronauteilta ja pitkän sotilasuran tehneiltä ihmisiltä, jotka riskeerasivat oman maineensa tullessaan aiheesta julkisuuteen. Viisi päivää Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin Press Club oli miehitetty toinen toistaan uskottavampien todistajien kertoessa ufohavainnoista ja järjestelmällisestä salailusta asian tiimoilta. Yhtäkään suomenkielistä uutista ei tapahtumasta olla nk. valtamediassa nähty. Tilaisuus oli hengeltään ja sisällöltään jatkoa samassa paikassa vuonna 2001 järjestetylle Disclosure Project -konferenssille.
citizenhearing.org

Citizen Hearing -tilaisuudessa pyrittiin noudattamaan Yhdysvalloissa käytetyn kongressin kuulemisen kaavaa, uskottavuuden ja luottamuksen voittamiseksi mm. mediassa, mutta käytännössä muutamassa harvassa jutussa, mitä aiheesta on lähinnä USA:ssa julkaistu, tämäkin järjestely tuntui kääntyvän järjestäjiä vastaan ja asetettiin kyseenalaiseksi. Citizen Hearing -tapahtuman todistajanlausunnot dokumentoitiin kattavasti ja löytyvät kirjallisena tapahtuman WWW-sivuilta.

Median roolista ufoilmiön salailussa tai ainakin ilmiön uutisoinnin tavoista voitaisiin puolestani käydä keskustelua julkisuudessa enemmänkin, mutta aiheesta julkaistut eittämättä yksipuoliset lausunnot löytyvät poikkeuksetta vain UFO-salaliittoteoreetikkojen nettipalstoilta ja korkeintaan pienen levikin paikallislehdistä. Yleisesti voitaneen olettaa, että ilmiön uskottavuus ja hyväksyttävyys yhteiskunnassa lisääntyy, jos ilmiöstä kirjoitetaan valtamediassa ja tämähän toimii tietysti toisinkin päin. Mikäli ilmiöstä, tapahtumasta tai vaikkapa astronautin esittämästä salaliittotunnustuksesta ei juttuja valtamediassa ole, sitä ei myöskään pidetä merkittävänä tai välttämättä edes todellisena. Median valtaa ei siis sovi väheksyä asenteiden ja yhteiskunnan muokkaajana.

Salaliittoteoreetikkojen mukaan iso osa koko ihmiskuntaa koskevista merkittävistä ja todistusvoimaisista ufotapauksista jätetään uutisoimatta ja jos jotain uutisoidaankin, niin uskottavaankin tapaukseen usein lisätään perään jotakin viihteellistä, kuten viitataan ufoelokuvaan tai tv-sarjaan. Tällöin itse asiasisällön uskottavuus kärsii ja ihminen alitajuntaisesti luokittelee sen viihteellisemmäksi uutiseksi, kuin tarpeen olisi.

Missä todisteet? - no aloitetaan näistä

Ufosalaliittoteoreetikkojen vastavoimana toimivat nk. ufoskeptikot usein vetoavat siihen, että salaliitto asian tiimoilta on käytännössä mahdoton, koska se vaatisi median ja hallitusten osallisuutta ja joku varmasti lavertelisi. Nyt lavertelijoita Citizen Hearingissä on ollut koolla iso joukko, mutta media vaikenee. Lisäksi ufoskeptikot puhuvat usein todisteiden puutteesta, johon ufosalaliiton kannattajien ja jopa meidän maltillisempien ufotutkijoiden on helppo vastata, että ufovideoita tai valokuvia on julkaistu jo satoja tuhansia ja uskottavia havainnon tekijöitä maailmassa on jo miljoonia. Youtubestakin löytyvät Antonio Urzin tai Billy Meierin videot ovat ainakin toistaiseksi parhaasta päästä. Kuvien ja videoiden lisäksi fyysisinä todisteina voisi käydä mm. nk. starchild-pääkallo, Maya -kulttuurin lentävälautas- ja humanoidi artefaktit (tästä löytyy niinikään hyvä Youtube-video

mm. Rendleshamissa aluksen laskeutumisjäljestä tehdyt kipsivalokset. Oma lukunsa on myös kaikkialla maailmassa esiintyvät viljapeltokuviot ja viljojen vauriot, karjan silpomiset valoilmiöiden yhteydessä, jne. Osa liittäisi listaan myös pyramidit ja muutamat muut tuhansia vuosia vanhat rakennelmat, jotka tuntuvat edelleen mahdotomilta ihmisten tekemäksi. Näiden jälkimmäisten todistusvoimasta voidaan ja pitääkin keskustella, mutta monet kuvat, videot, kipsivalokset, Maya -aarteet sekä osa viljapeltokuvioista kertovat melko kiistattomasti jostain meille tuntemattomasta toimijasta.

National Geographicin 2012 teettämän tutkimuksen mukaan 36 % amerikkalaisista uskoo, että maassa on vieraillut maan ulkopuolisia olentoja ja jopa 80 % amerikkalaisista uskoo maansa salailevan tietojaan ufoilmiöstä.
US News

Aihetta on tutkittu paljonkin ja vaikka joissain julkaistuissa tutkimuksissa mainitut prosentit ovat toki reilusti alempia, niin siitäkin huolimatta ne ovat vielä hälyttävän korkeita ja pistävät miettimään. Tätä taustaa vasten voisi olettaa, että ufoilmiöstä kiinnostuneet ovatkin kohta enemmistö. Eikö demokratiassa median tulisi palvella paitsi vähemmistöjä, niin myös enemmistöä ja tarjota uutisointia näin merkittävästä, mutta haastavasta aiheesta. Aloitettaisiinko kunnon katsauksella Citizen Hearinging -tapahtumaan?

takaisin ]